IMPREZA

Odtwarzacz Mp3

Mp3 Player

Kalendarz

Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Brak wydarzeń.

Losowe media

TURNIEJ RYCERSKI

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ RYCERSKI

O złoty warkocz Tarłówny

Zamek w Dębnie
22 września 2013 r.

KALENDARZ IMPREZ


STYCZEŃ

9 stycznia 2014r. godz. 13:00 – Szopka Bożonarodzeniowa

Organizatorzy: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Muzeum Okręgowe Zamek w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.

10 stycznia 2014r. godz. 10:30XIV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych Konkurs adresowany jest do przedszkoli, klas „0”, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnikami mogą być soliści i duety wokalne. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór (kolędę, pastorałkę lub pieśń świecką związaną tematycznie z Bożym Narodzeniem). Dopuszczalne są wykonania z podkładem muzycznym lub z towarzyszeniem instrumentu. Eliminacje odbędą się w czterech grupach wiekowych: I grupa – przedszkolaki i dzieci klas „0”, II grupa – dzieci z klas I - III szkoły podstawowej, III grupa – dzieci z klas IV - VI szkoły podstawowej, IV grupa – gimnazjaliści. Przesłuchania odbędą się w obecności komisji oceniającej oraz innych uczestników konkursu. Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja, intonacja, ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu występu otrzymają dyplomy oraz upominki. Ponadto wyłonieni finaliści wystąpią podczas Koncertów Laureatów.

Organizatorzy: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łysej Górze, Dębińskie Centrum Kultury.

18 stycznia 2014r. godz. 18:00 – Koncert Noworoczny w Dębińskim Centrum Kultury W czasie Koncertu wystąpią: Zespół instrumentalno-wokalny działający przy DCK oraz Kabaret „Dajcie Spokój”.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury.

19 stycznia 2014r. godz. 17:30Koncert Laureatów Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łysej Górze.

21 i 22 stycznia 2014r.Dzień babci i dziadka W Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W programie wystąpią przedszkolacy z Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej.

Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej, Dębińskie Centrum Kultury.

26 stycznia 2014r. godz. 17:30Koncert Laureatów Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.

LUTY

od 3 lutego 2014r. do 14 lutego 2014r.Ferie zimowe w Dębińskim Centrum Kultury Dębińskie Centrum Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na ferie zimowe do Domu Kultury w Jastwi. Pod opieką nauczycieli - instruktorów będzie można ciekawie i pożytecznie spędzić czas uczestnicząc w zajęciach, w ramach których realizowane będą warsztaty: plastyczne, muzyczne, edukacyjno – integracyjne, komputerowe, rekreacyjno - ruchowe. Do dyspozycji uczestników będą: sale muzyczne wyposażone w instrumenty i nagłośnienie, pracownia plastyczna, sala komputerowa, bilardowo - klubowa. Zapewniamy: fachową opiekę, atrakcyjny program zajęć, dobrze wyposażone pracownie, drugie śniadanie, ubezpieczenie uczestników. Uczestnicy ponoszą jedynie część kosztów materiałów do prowadzenia zajęć w wysokości 30zł za jeden tydzień. Minimalny okres uczestnictwa wynosi jeden tydzień. Zapisy oraz szczegółowe informacje w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury oraz pod numerem telefonu 14/ 66-58-661.

27 lutego 2014r. – IV Gminny Przegląd Pląsów i Piosenek Przedszkolnych Celem przeglądu jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, popularyzacja pląsów i piosenek przedszkolnych, wymiana doświadczeń nauczycieli. W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4 i 5 lat z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gminy Dębno. Zespół może liczyć maksymalnie sześć osób. Zadaniem jest zaprezentowanie jednego utworu. Czas trwania występu maksymalnie 10 minut,

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Przedszkole Niepubliczne „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie.

MARZEC


5 marca 2014r. – IV Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej Konkurs popularyzujący przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej, Dębińskie Centrum Kultury.


12 marca 2014r. - XV Gminny Konkurs Matematyczny o tytuł „Najlepszego matematyka Gminy Dębno” Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych. Jego cele to: upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości, promowanie dorobku, osiągnięć, integracja środowiska uczniowskiego, współpraca nauczycieli matematyki szkół podstawowych.
Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej, Dębińskie Centrum Kultury.

12 marca 2014r.Gminny Turniej Astronomiczny "Z głową w gwiazdach" Konkurs wychodzi naprzeciw uczniom, którzy zainteresowani są tematyką związaną z kosmosem i wszechświatem. Adresowany jest do gimnazjalistów, a jego celem jest popularyzowanie wiedzy astronomicznej, geograficznej i fizycznej, nauka poprzez zabawę i rywalizację w grupach.

Organizatorzy: Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, Dębińskie Centrum Kultury.

15 marca 2014r. - XI Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego Jak w poprzednich latach tak i w tym roku mamy, tatusiowie oraz ich pociechy stworzą zespoły, które zmierzą się w Turnieju Tenisa Stołowego. Zawody zostaną rozegrane w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze.

Organizatorzy: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łysej Górze, Uczniowski Klub Sportowy „START”, Dębińskie Centrum Kultury.

20 marca 2014r.I Gminny Festival Tańczących Przedszkolaków "Tańczące Nutki"

Organizatorzy: Publiczne Przedszkole w Łoniowej, Dębińskie Centrum Kultury.

21 marca 2014r. X Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja jest jak obraz” Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Dębno. Celem konkursu jest bogacenie biernego i czynnego języka ucznia, rozwijanie wrażliwości na poezję, aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentację ich dokonań, zachęcanie do występów na scenie. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - III, uczniowie klas IV - VI i uczniowie gimnazjów. Komisja będzie oceniać wygłaszane utwory z pamięci pod względem zastosowania odpowiedniej interpretacji, kultury słowa, umiejętności doboru tekstu w skali od 1-3.

Organizatorzy: Zespół Szkół w Sufczynie, Dębińskie Centrum Kultury.

27 marca 2014r. - Dzień Teatru.

Organizatorzy: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze, Dębińskie centrum Kultury.

KWIECIEŃ

Kwiecień 2014r.I Przedszkolny Konkurs Ekologiczny „Eko-stworki”

Organizatorzy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.

3 kwietnia 2014r. – III Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Master of English” Gminny konkurs języka angielskiego jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum. Celem jest doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki języka, rozwijanie umiejętności z zakresu gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu czytanego oraz komunikacji w języku angielskim, nawiązywanie lub pogłębianie już istniejącej współpracy pomiędzy szkołami.

Organizatorzy: Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, Dębińskie Centrum Kultury.

4 kwietnia 2014r.gminny etap XI Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego klas I-III Celem konkursu jest wyposażenie uczniów w umiejętność pisania poprawnego pod względem ortograficznym, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, poszerzanie wiedzy, motywowanie do bezbłędnego posługiwania się językiem, wymiana doświadczeń nauczycieli kształcenia zintegrowanego w zakresie nauczania ortografii na poziomie klas I-III. Uczniowie piszą dyktando sprawdzające znajomość zasad ortografii zawartych w programie nauczania kl. I-III szkoły podstawowej zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie SCE w Tarnowie. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie.

8 kwietnia 2014r. – XV Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych Celem spotkań teatralnych jest nauka przez zabawę, czyli kształcenie dykcji, intonacji, ekspresji wyrażania uczuć dziecka. Uczestnikami mogą być zespoły teatralne ze szkół podstawowych składające się z uczniów wybranej klasy lub różnych klas. Grupa nie może przekraczać 12 osób. Program może obejmować różne formy teatralne. Tematyka przedstawienia dowolna dostosowana do wieku uczniów, maksymalny czas prezentacji 15 min. Niezależnie od zajętego miejsca wszyscy uczestnicy otrzymują nagrodę zbiorową w postaci wyjazdu na spektakl teatralny.
Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy.

9 kwietnia 2014r.Gminny Konkurs Plastyczny „Legendy Gminne w obrazach” Celem konkursu jest popularyzowanie legend o wsiach i okolicach z terenu gminy Dębno.
Organizatorzy: Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, Dębińskie Centrum Kultury.

10 kwietnia 2014r.V Gminny Konkurs na „Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną” Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Dębno. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, zapoznanie z technikami zdobienia jaj i wydmuszek oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej.

Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku, Dębińskie Centrum Kultury.
11 kwietnia 2014r.Uroczystości Katyńskie w Sufczynie „Katyń… ocalić od zapomnienia”

Organizatorzy: Zespół Szkół w Sufczynie, Stowarzyszenie „Memoria et Bonum”, Dębińskie Centrum Kultury.

14 kwietnia 2014r. – VI Gminny Konkurs „Rozśpiewane przedszkola i szkoły” Celem konkursu jest: rozbudzanie aktywności artystycznej dzieci, popularyzacja polskiej piosenki, prezentacja umiejętności wokalnych dzieci z terenu gminy, umożliwienie zdobywania doświadczeń scenicznych. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, klas „0” oraz klas I-III szkół podstawowych. Odbędzie się w Zespole Szkół w Sufczynie.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Zespół Szkół w Sufczynie.

16 kwietnia 2014r.XIX Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Dębno” kl. IV-VI Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortografii i interpunkcji, motywowanie do poznawania tajników ortografii polskiej, promowanie uczniów zdolnych. Konkurs składa się z dwóch części: w pierwszej uczniowie piszą dyktando, w drugiej - uzupełniają test złożony z zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii zawartych w programie nauczania szkoły podstawowej oraz ogólne umiejętności językowo - ortograficzne poprzez różnego rodzaju zadania: teksty z lukami, krzyżówki, rebusy, łamigłówki.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Maszkienicach.
26 kwietnia 2014r.
„Wiosenne spotkania przy kawie” w Zamku w Dębnie
Impreza mająca charakter cyklicznych spotkań ze sztuką przy napojach, której towarzyszą koncerty, wystawy i degustacja napojów.

Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.

29 kwietnia 2014r. – IV Gminny Festiwal „Śpiewamy, recytujemy i tańczymy dla blogosławionego Jana Pawła II” Celem festiwalu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji twórczej dzieci, rozwijanie dziecięcej fantazji i kreatywności literackiej oraz uzdolnień tanecznych. Uczestnikami festiwalu mogą być soliści, duety i grupy taneczne z przedszkoli i klas „0” (nie więcej niż 10 osób). Czas trwania piosenki, wiersza i tańca nie powinien przekraczać 6 minut.
Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej.

MAJ


Maj 2014r.III Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny klas V

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej, SCE.

3 maja 2014r.Jubileusz 35-lecia Orkiestry Dętej w Łysej Górze

Organizatorzy: Orkiestra Dęta, Dębińskie Centrum Kultury.

10 maja 2014r.Uroczystość 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sufczynie oraz gminny Dzień Strażaka

14 maja 2014r.IX Konkurs językowy dla gimnazjalistów „Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” Konkurs językowy dla gimnazjalistów. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem polskim, kształcenie poprawnego posługiwania się językiem w piśmie.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Zespół Szkół w Woli Dębińskiej.

15 maja 2014 III Przegląd Twórczości Ekologicznej pod hasłem EKO-STWORKI, EKO-GALA 2014 Gminny konkurs o tematyce ekologicznej dla dzieci przedszkolnych. Celem przeglądu jest popularyzacja zagadnień i postaw ekologicznych poprzez muzykę, śpiew i teatr, zainteresowanie uczestników tematyką ekologiczną, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
Organizatorzy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.

19 maja 2014r.
IX Gminny Konkurs Plastyczny „Malowanie jest łatwe”
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań, wyobraźni twórczej, wspieranie rozwoju młodych talentów, kształcenie samodzielności wykonania pracy, integracja dzieci utalentowanych plastycznie, wymiana doświadczeń. Konkurs adresowany do dzieci ze szkół podstawowych. Uczestnicy będą wykonywać prace w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich. Specjalnie powołana komisja konkursowa oceni prace pod względem następujących kryteriów: sprawność posługiwania się tworzywem plastycznym, proporcje, kompozycja, kolorystyka, estetyka. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich.

21 maja 2014r. – Wernisaż wystawy poplenerowej „Dębno 2014” Wystawa będąca efektem trzy dniowego pleneru malarskiego, integrująca środowisko młodzieży gimnazjalnej, licealnej, akademickiej i uczestników WTZ.

Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.

22 maja 2014r.XVII Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Przegląd adresowany do uczniów klas I-VI. Każdą szkołę może reprezentować grupa maksymalnie 12 osobowa. W programie nie przekraczającym 20 minut uczestnicy mogą zaprezentować kilka z wymienionych form artystycznych: piosenki, tańce, utwory instrumentalne, kabaret lub inne formy muzyczno-rozrywkowe.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku.

23 maja 2014r.III Gminny Konkurs Matematyczny „Magia liczb” Gminny konkurs matematyczno-logiczny dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności uczniów w zakresie logicznego myślenia, pobudzanie wyobraźni, popularyzacja matematyki od najmłodszych lat.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Zespół Szkół w Woli Dębińskiej.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej.

28 maja 2014XV Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas I – III gimnazjum Do konkursu gminnego każda szkoła może zgłosić trzech kandydatów z klasy I oraz czterech z klas II-III. Uczestników obowiązuje znajomość treści programowych z zakresu ortografii dla klas I - III gimnazjum. W konkursie przewiduje się pisanie ze słuchu, uzupełnienie tekstu z lukami, uzasadnienie pisowni, rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Zespół Szkół w Sufczynie.


CZERWIEC


Czerwiec 2014r.V Gminny Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjum

Organizatorzy: Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej, Dębińskie Centrum Kultury.

Czerwiec 2014r. - X Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej pozwala prezentować się najmłodszym talentom z naszej gminy w PSP w Niedźwiedzy przy współudziale DCK i sprawdzić swoje umiejętności artystyczne w grupie rówieśniczej. Przegląd Piosenki dotyczy dzieci od 3 do 6 lat. Można zgłaszać z każdego przedszkola lub oddziału przedszkolnego do 3 dzieci. Tematyka piosenki dowolna.
Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy.

Organizatorzy: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze, Dębińskie Centrum Kultury.

1 czerwca 2014r. – XXV Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „KRAKOWIACZEK” w Amfiteatrze Letnim w Łoniowej Największa impreza folklorystyczna (w kategorii dziecięcej) w Małopolsce. Przegląd swoim zasięgiem obejmuje region Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich, Pogórza Ciężkowickiego i pogranicza krakowsko-rzeszowskiego. Do Łoniowej przyjeżdżają mali tancerze i muzycy, którzy umiłowali i pielęgnują najcenniejsze wartości i tradycje folkloru dziecięcego regionu krakowskiego. Poprzez swoje występy pragną zainteresować inne dzieci tradycyjnym muzykowaniem, śpiewaniem, tańcem ludowym oraz zaszczepić w nich szacunek i umiłowanie kultury ludowej swojej małej ojczyzny. Występy poddawane są wnikliwej ocenie Komisji Artystycznej. Wymagane jest, aby zespoły prezentowały programy oparte na folklorze regionu, z którego pochodzi zespół z muzyką „na żywo”. Kategorie zespołów: zespoły prezentujące formy autentyczne, zespoły prezentujące formy opracowane artystycznie, dziecięce kapele ludowe. Komisja Artystyczna, w wyniku oceny prezentowanych programów, przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków. Laureat przeglądu zostaje zakwalifikowany do udziału w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce. Barwne programy prezentowane przez zespoły dają możliwość niekonwencjonalnego spędzenia wolnego czasu dla szerokiej grupy odbiorców. W Krakowiaczku bierze udział ok. 20 dziecięcych zespołów regionalnych i dziecięce kapele ludowe /około 600 wykonawców/ wytypowanych przez instytucje kultury, szkoły i placówki kulturalno-oświatowe.
Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie.

1 czerwca 2014r.Dzień Dziecka W trakcie imprezy przewidziana jest akcja honorowego oddawania krwi, loteria fantowa oraz liczne zabawy i konkursy.

Organizatorzy: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze, Stowarzyszenie „Krakus”, Dębińskie Centrum Kultury.

2 czerwca 2014r.Dzień Dziecka w Zamku w Dębnie Impreza o formule pikniku, o walorach edukacyjno – poznawczych. Towarzyszy jej niecodzienne zwiedzanie zamku, warsztaty animacyjne, konkursy, gry i zabawy.

Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.

3 czerwca 2014r.XII Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG” Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej to propozycja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Dębno. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprezentowanie dwóch piosenek w języku angielskim, zaczerpniętych z repertuaru zagranicznych wykonawców. Profesjonalne jury, składające się z muzyka i anglisty, ocenia dobór repertuaru, poziom warsztatu techniczno – muzycznego wykonawcy, poprawność językową, stopień trudności oraz interpretację utworu. Dopuszczalne są wykonania a capella, z podkładem muzycznym lub z towarzyszeniem instrumentu. Eliminacje odbywają się w trzech grupach wiekowych: I grupa – dzieci z klas I - III szkoły podstawowej, II grupa – dzieci z klas IV - VI szkoły podstawowej, III grupa – gimnazjaliści. Szkoła może zgłosić do konkursu dwóch wykonawców (solistów lub duety). Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody.

Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Maszkienicach.

8 czerwca 2014r.Koncert laureatów XII Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG” Koncert odbędzie się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Maszkienicach

12 Czerwiec 2014r.XIV Łysogórski Bieg Przełajowy ”Szlakiem Liberatora” Na starcie tegorocznego biegu stawią się zawodnicy by rywalizować ze sobą w trzynastej już edycji Łysogórskiego Biegu Przełajowego. Przewidziano kategorie dziewcząt i chłopców odpowiednio z podziałem na szkołę podstawową, gimnazjum i średnią. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody.

Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

21 czerwca 2014r.Piknik Rodzinny w Przedszkolu w Sufczynie czyli spotkanie dzieci, rodziców i pracowników w Przedszkolu Niepublicznym „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie. Spotkaniu towarzyszyć będą wspólne zabawy, konkursy, występy dzieci.

Organizatorzy: Przedszkole Niepubliczne w Sufczynie, Dębińskie Centrum Kultury.

21 czerwca 2014r. - Dzień rodziny

22 czerwca 2014r.Noc Świętojańska w Zamku w Dębnie Wieczorno-nocne spotkania zamkowe ze sztuką, poezją, muzyką.

Organizatorzy: Muzeum Zamek w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.

28 czerwca 2014r. "Święto Łopołki" w Łoniowej „Święto Łopołki” wraz z kiermaszem to żywe świadectwo dokumentujące kulturę, twórczość ludową i zanikające rzemiosło wiejskie. Impreza realizowana jest przez Stowarzyszenie Folklorystyczne „Łoniowiacy”. Organizator proponuje barwny i ciekawy program artystyczny w którym zaprezentują się dziecięce i dorosłe zespoły folklorystyczne, kapele ludowe oraz profesjonalni wykonawcy. Imprezie towarzyszyć będzie Jarmark Sztuki Ludowej, podczas którego swoje wyroby zaprezentują twórcy ludowi z powiatu brzeskiego przedstawiający: malarstwo na szkle i płótnie, rzeźbę, tkactwo, plecionkarstwo, kowalstwo ludowe i artystyczne, garncarstwo itp.
Organizator: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Łoniowiacy” w Łoniowej.

LIPIEC

6 lipca 2014r. - XVII Biesiada Agroturystyczna w Porąbce Uszewskiej Impreza gromadząca tłumy widzów oraz smakoszy tradycyjnych potraw. Kilkadziesiąt gospodarstw i kół agroturystycznych przygotowuje barwne, bogate stoiska, na których można znaleźć dziesiątki wspaniałych potraw (m.in. zupy, dania obiadowe, ciasta). Wszystkie smakołyki biorą udział w Konkursie Potraw a autorzy najsmaczniejszych otrzymują atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Dębno. Odbywa się również prezentacja gospodarstw agroturystycznych. Nie można też zapominać o strawie dla ducha, w tej kwestii proponowany jest różnorodny program artystyczny. Na estradzie przez całe popołudnie trwają koncerty amatorskich i profesjonalnych artystów. To wspaniała rozrywka dla całej rodziny.
Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Agroturystyczne w Porąbce Uszewskiej.

20 lipca 2014r. – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

od 7 lipca do 1 sierpnia 2014r. Zajęcia wakacyjne w Dębińskim Centrum Kultury W czasie wakacji szkolnych zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do Domu Kultury w Jastwi. Pod opieką nauczycieli - instruktorów będzie można ciekawie i pożytecznie spędzić czas uczestnicząc w zajęciach, w ramach których realizowane będą warsztaty: plastyczne, muzyczne, edukacyjno – integracyjne, komputerowe, rekreacyjno - ruchowe. Do dyspozycji uczestników będą: sale muzyczne wyposażone w instrumenty i nagłośnienie, pracownia plastyczna, sala komputerowa, bilardowo - klubowa. Zapewniamy: fachową opiekę, atrakcyjny program zajęć, dobrze wyposażone pracownie, drugie śniadanie, ubezpieczenie uczestników. Minimalny okres uczestnictwa wynosi jeden tydzień. Zapisy oraz szczegółowe informacje w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury oraz pod numerem telefonu 14/ 66-58-661.

Organizator: Dębińskie Centrum Kultury.

SIERPIEŃ

10 sierpnia 2014r. - „Letnie spotkania przy winie” w Zamku w Dębnie Impreza mająca charakter cyklicznych spotkań ze sztuką przy napojach której towarzyszą koncerty, wystawy i degustacja napojów.

17 sierpnia 2014r. – Dożynki Gminne w Woli Dębińskiej

Organizatorzy: Muzeum - Zamek w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.
WRZESIEŃ


21 września 2014r. - XIX Międzynarodowy Turniej Rycerski „O złoty warkocz Tarłówny” w Dębnie Impreza plenerowa o charakterze historycznym. Tradycyjnie w Turnieju bierze udział około 300 rycerzy pieszych oraz konnych. Widzowie oglądają sceny bitewne, pokazy walki, pojedynki w wykonaniu bractw rycerskich z Polski, Słowacji Węgier i Ukrainy. Nie brakuje również konnicy, pokazów sprawności jeździeckiej i woltyżerki. Turniej Rycerski w Dębnie to barwne ciekawe widowisko, będące równocześnie wspaniałą lekcją historii oglądanej na żywo. Prezentowane są zbroje, oręż oraz sposoby walki od czasów średniowiecza aż po wiek XVII. Głównym punktem imprezy są zmagania najlepszych polskich i zagranicznych łuczników o trofeum turniejowe „Złoty warkocz Tarłówny”. Podczas trwania imprezy można zwiedzić zamek, a będąc w jego wnętrzach znaleźć chwilę wytchnienia z dala od turniejowego gwaru. W sali koncertowej odbywają się koncerty, podczas których znakomici muzycy wykonują muzykę dawną oraz największe dzieła muzyki klasycznej. Na zamkowym wzgórzu można podziwiać wyroby rzemieślników, kupić repliki broni historycznej, otrzymać pamiątkową pieczęć. Nie brakuje również innych atrakcji oraz jadła i napitku. Na zakończenie imprezy, po zapadnięciu zmroku, odbywa się wielka bitwa przy udziale całego rycerstwa, artylerii oraz konnicy. Całość wieńczy pokaz ogni sztucznych.
Organizatorzy: Muzeum – Okręgowe w Tarnowie, Dębińskie Centrum Kultury.


PAŹDZIERNIKPaździernik 2014r. – III Gminny Konkurs Plastyczny i Recytatorski „Twórczość Juliana Tuwima uczy i bawi od najmłodszych lat”
Organizatorzy: Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej, Dębińskie Centrum Kultury

12 października 2014r. - „Jesienne spotkania przy herbacie” w Zamku w Dębnie
Impreza mająca charakter cyklicznych spotkań ze sztuką przy napojach której towarzyszą koncerty, wystawy i degustacja napojów.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.


LISTOPAD

Listopad 2014r. – XVI Gminny Konkurs Plastyczno Literacki „Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowości” Celem konkursu jest zachęcanie do aktywności twórczej oraz rozwijanie kreatywności uczniów, zainteresowanie kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu, popularyzowanie walorów swojej miejscowości: obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów itp. Rozstrzygnięcie konkursu w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.
Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej.

20 listopada 2014r. – IV Gminny Festiwal „Listopad nie musi być smutny” Celem festiwalu jest prezentacja piosenek lub tańca, upowszechnianie śpiewu i tańca wśród dzieci w wieku przedszkolnym, prezentacja możliwości wokalno - tanecznych wśród najmłodszych, stworzenie dzieciom okazji do zaprezentowania swoich talentów, integracja przedszkoli, szkół podstawowych - okazja do wspólnej zabawy.
Organizatorzy: Dębińskie Centrum Kultury, Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej.

23 listopada 2014r. - „Zimowe spotkania przy piwie” w Zamku w Dębnie Impreza mająca charakter cyklicznych spotkań ze sztuką przy napojach której towarzyszą koncerty, wystawy i degustacja napojów.
Organizatorzy: Muzeum – Zamek w Dębnie, Dębińskie Centrum Kultury.

KONTAKT

Wygenerowano w sekund: 0.03
24,039,619 Unikalnych wizyt