Gminne Dożynki w Woli Dębińskiej
Dodane przez Lucyna dnia Sierpień 22 2014 13:03:36
 dozynki Gminne Dożynki

Jednym z najpiękniejszych i największych świąt polskich rolników są dożynki. Są zwieńczeniem całorocznej pracy i zebranych plonów. Ten stary obyczaj obchodzony jest w różnych częściach Polski, jako „obrzynki”, „zażynki” czy wieńce. Tradycja dożynek sięga pierwotnego rolnictwa Polan nad Wisłą i Wartą, następnie obrzęd ten przejmowały plemiona pruskie i litewskie. Już wtedy rolnicy dziękowali w szczególny sposób za płody ziemi i wszelką roślinność , która dostarczała im pożywienie.
Treść rozszerzona
 dozynki Gminne Dożynki

Jednym z najpiękniejszych i największych świąt polskich rolników są dożynki. Są zwieńczeniem całorocznej pracy i zebranych plonów. Ten stary obyczaj obchodzony jest w różnych częściach Polski, jako „obrzynki”, „zażynki” czy wieńce. Tradycja dożynek sięga pierwotnego rolnictwa Polan nad Wisłą i Wartą, następnie obrzęd ten przejmowały plemiona pruskie i litewskie. Już wtedy rolnicy dziękowali w szczególny sposób za płody ziemi i wszelką roślinność , która dostarczała im pożywienie. Najbardziej charakterystycznym i głównym elementem tych uroczystości jest wieniec dożynkowy z ziaren, warzyw, owoców i ziół. Wieniec ten był symbolem zebranych plonów i symbolizował urodzaj.
Po zakończeniu świętowania, wieniec ten pozostawał w stodole aż do wiosny. Przed rozpoczęciem nowego siewu, mieszano ziarna siewne z ziarnami wykruszonymi z wieńca aby zapewnić sobie obfite żniwa.

By tradycji stało się zadość, dnia 17 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne, których gospodarzem była Wola Dębińska. Wśród zaproszonych gości, był Wójt Gminy Dębno – Grzegorz Brach, Starosta Powiatu Brzeskiego – Andrzej Potępa, Poseł Radny Powiatu Brzeskiego – Tomasz Gurgul, Posełowie – Urszula Augustyn i Edward Czesak.

Uroczystość dożynkowa miała miejsce na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej i rozpoczęła się polową Mszą św. o godz. 14.30. Po oficjalnym rozpoczęciu dożynek miała miejsce prezentacja artystyczna grup wieńcowych z 12 sołectw gminy Dębno.

Kolejnym krokiem był konkurs wieńców dożynkowych, które były oceniane w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny oraz wieniec współczesny.

W Komisji Konkursowej zasiadła:
PATRYCJA HAJEK
– regionalista – Muzeum Etnograficzne w Tarnowie
URSZULA GIEROŃ
– etnograf – Muzeum Etnograficzne w Tarnowie
Jak obie Panie stwierdziły poziom i technika wykonania wieńców były na wysokim poziomie więc i wybór zwycięzców był bardzo trudny.

W KATEGORII WIEŃCA TRADYCYJNEGO:
I miejsce
i nagrodę finansową w wysokości po 500 złotych każda:
- delegacji wieńcowej Nr 3 z DĘBNA
- delegacji wieńcowej Nr 6 z DOŁÓW
- delegacji wieńcowej Nr 12 z PORĄBKI USZEWSKIEJ
II miejsce
i nagrodę finansową w wysokości po 300 złotych każda:
- delegacji wieńcowej Nr 10 z JAWORSKA
- delegacji wieńcowej Nr 7 z ŁYSEJ GÓRY
- delegacji wieńcowej Nr 5 z SUFCZYNA
III miejsce
i nagrodę finansową w wysokości po 250 złotych każda:
- delegacji wieńcowej Nr 9 z BIADOLIN SZLACHECKICH
- delegacji wieńcowej Nr 8 z ŁONIOWEJ
- delegacji wieńcowej Nr 1 z WOLI DĘBIŃSKIEJ

W KATEGORII WIEŃCA WSPÓŁCZESNEGO:
I miejsce
i nagrodę finansową w wysokości po 450 złotych każda:
- delegacji wieńcowej Nr 11 z JASTWI
III miejsca
i nagrodę finansową w wysokości po 200 złotych każda:
- delegacji wieńcowej Nr 2 z MASZKIENIC
- delegacji wieńcowej Nr 4 z NIEDŹWIEDZY
Komisja z zadowoleniem stwierdza bardzo wysoki poziom wykonania wieńców dożynkowych, których kształty nawiązują do najstarszych wzorów, używane są wyłącznie naturalne materiały i charakteryzują się wysoką estetyką wykonania.

Na WOJEWÓDZKIE DOŻYNKI w OSIEKU został wydelegowany wieniec z JASTWI

W programie można było zobaczyć występ Grupy „PORĄBCOKI” , prezentacje artystyczne w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „ŁONIOWIACY” . Publiczność miała także możliwość oglądać pokaz grupy STRONG MAN. Gwiazdą wieczoru był Grzegorz Wilk oraz Aneta Figiel z zespołem „WOLFGANG”. Uroczystość dożynkowa zakończyła się tradycyjnie zabawą taneczną, której towarzyszyła wyśmienita pogoda.

Dziękujemy organizatorowi Panu Włodzimierzowi Gurgulowi – p.o. Dyrektorowi Dębińskiemu Centrum Kultury, Panu Grzegorzowi Brach - Wójtowi Gminy Dębno, Sołectwu wsi w Woli Dębińskiej – współorganizatorowi „Święta Chleba” oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i bardzo sprawnego przeprowadzenia Konkursu.
Serdecznie podziękowania składamy wszystkim kierownikom delegacji wieńcowych za wkład pracy włożony w przygotowanie wieńców oraz za podtrzymywanie i kultywowanie ludowych tradycji dożynkowych.

Nagrody finansowe o łącznej wysokości 4000,00zł ufundował wójt Gminy Dębno.