SETNA ROCZNICA WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ
Dodane przez Lucyna dnia Wrzesień 18 2014 12:31:03
 rocznica rocznica wybuchu I wojny światowej

28 lipca 2014 roku minęła setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Ten największy, od czasu wojen napoleońskich, konflikt zbrojny na kontynencie europejskim przeorał mapę Europy i doprowadził do odzyskania niepodległości przez szereg jej państw, w tym również Polskę.
Treść rozszerzona
 rocznica rocznica wybuchu I wojny światowej

28 lipca 2014 roku minęła setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Ten największy, od czasu wojen napoleońskich, konflikt zbrojny na kontynencie europejskim przeorał mapę Europy i doprowadził do odzyskania niepodległości przez szereg jej państw, w tym również Polskę.

W działaniach zbrojnych brała udział bardzo liczna rzesza młodych Polaków, zarówno w szeregach Legionów, jak i armii wszystkich państw zaborczych. Rocznica jest wspaniałą, ale też jedną z ostatnich okazji przypomnienia i upamiętnienia żołnierzy walczących na wszystkich frontach „wielkiej wojny”. Stąd właśnie projekt „Ludzie Wielkiej Wojny”.
Jego realizacja polega na zebraniu informacji, biogramów, fotografii, pamiątek po żołnierzach I wojny światowej z terenu Gminy Dębno. Zebrane informacje będą podstawą publikacji oraz wystawy fotografii i pamiątek, która będzie prezentowana w szkołach, a także sesji popularno-naukowej.
Zwracamy się z apelem i prośbą do mieszkańców gminy o pomoc w przygotowaniu tego jedynego w swoim rodzaju wydawnictwa, w całości poświęconego ludziom stąd – uczestnikom wojny.
Prosimy o wszelkie informacje dotyczące członków rodzin związanych z wojenną zawieruchą, o fotografie i pamiątki, które moglibyśmy w oryginałach lub kopiach wykorzystać podczas tworzenia książki i wystawy o tej samej tematyce.

Ponieżej zamieszczamy związaną z projektem ankietę, z prośbą o odpoowiedź na zawarte w niej pytania. Wypełnioną ankietę przesyłać należy pocztą elektroniczną na adres: zychowicz@gminadebno.pl

Projekt, realizowany we współpracy z firmą PORTAR, ma nie tylko wymiar edukacyjny i poznawczy, ale również integracyjny – jest wspólnym dziełem kilku pokoleń mieszkańców Gminy. Ze wspólnej, zwykłej pracy może powstać niezwykła pamiątka na kolejne stulecie.

Ankieta do POBRANIA TUTAJ